Technologické kontejnery

Výroba technologických kontejnerů je vždy realizována podle konkrétního zadání od klienta, a to z důvodu, že tyto kontejnery bývají využívány v součinnosti s dalšími technologickými zařízeními a přístroji. Ty se obvykle montují přímo u dodavatele technologie, ale zajišťujeme také montáž v našem výrobním závodě.

Podle požadavků na velikost a konstrukci, popř. další úpravy (protipožární, odhlučněná, zateplená atd.), se kontejner zadává k výrobě. Nejčastěji jsou tyto kontejnery užívány ve velínech, strojovnách, monitorovacích stanicích, kotelnách, skladech a dílnách, při řešení rozvodů elektrického proudu, kompresorovnách atd.

Technologické kontejnery jsou mobilní, lze je demontovat a přemístit na místo nového uplatnění. Mohou být vyrobeny až do rozměru 25 × 4,5 × 4,5 m. Nejčastěji tvoří základ kontejneru ocelová konstrukce. Vnější stěny bývají z trapézového plechu, který je dále povrchově upravován. V případě tepelné izolace se vyplňují vnitřní konstrukce minerální vlnou, která má tloušťku 50 až 120 mm, popř. dle zadání i více.

Přehrát video

Samozřejmostí je různé provedení podlahy včetně pororoštů se záchytnou vanou. Okna a dveře se dimenzují též podle konkrétních požadavků zákazníka. U vlastních kontejnerů provádíme úpravy tak, aby plně vyhovovaly dalšímu použití - např. otvory, přírubové připojení pro vedená potrubí, podlahu ve formě vany, kompletní elektroinstalaci, upevňovací profily na vnější či vnitřní opláštění, a to i ve formě zapuštěné. Samozřejmostí je kompletní nebo i částečné odhlučnění včetně izolací.

Zajišťujeme výrobu:

  • Kontejnerů pro kotelny
  • Kontejnerů se sendvičovými stěnami
  • Kontejnerů pro likvidaci odpadů z ČOV
  • Kontejnerů pro trafostanice
  • Kontejnerů pro bateriová úložiště
  • Kontejnerů pro biofiltry se skrápěním vodou
  • Kombinovaných kontejnerů
  • Výměnných nástaveb
  • Kontejnerů se zdvojenou podlahou pro rozvaděčové skříně
  • Jednoduchých skladovacích kontejnerů